Over Poeijers

Poeijers zet zich in voor maatschappelijk en milieuvriendelijke investerings- en ontwikkelingsinitiatieven. Haar doelstelling is om met investeringen zorg te dragen voor een meer sociale en duurzame samenleving.

Poeijers dankt haar bestaan aan een congregatie van zusters, die zich jaren hebben ingezet voor de maatschappij. Poeijers heeft oog voor de noden in de maatschappij en voor sociaal zwakkeren. Daarbij heeft zij aandacht voor de knelpunten in de samenleving en heeft zij een sterk geloof in de kracht van een participatiemaatschappij.

Poeijers hanteert projecten met een maatschappelijke functie dan wel projecten waarbij bewoners en gebruikers worden gestimuleerd de verbinding met elkaar op te zoeken. Het doel is om altijd zo energieneutraal mogelijk te bouwen en het milieu zo min mogelijk te belasten.